eogy2

Kiadványok

Kertész Botond (szerk.): Kossuth és az egyházak, Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 1.
H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének, Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 2.
Zászkaliczky Zsuzsanna (szerk.): "Együtt az ország népével": evangélikusok 1956-ban , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 3.
Balogh Kriszta: Az evangélikus iskolák könyvtárainak helyzete. Egy iskolai könyvtári felmérés eredményei, in.: Elektronikus Könyv és Nevelés X. évf. 2008/3.sz.
Kertész Botond (szerk., sajtó alá r.): Székács József püspök visszaemlékezései , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 4.
Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa (szerk.): Útmutató az egyházközségi gyűjtemények kezeléséhez , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 5.
Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban : Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki szolgálata, 1945-1958. I. , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 6.
H. Hubert Gabriella (szerk.); (munkatársak Herzog Csaba, Jillyné Mássik Mária és Selmeczi Pálma): Magyar Evangélikus Bibliográfia, ISSN 2630-9424. 1.
Hubert Gabriella, H. (1956-): Tudományos könyvtár közművelődési szereppel? , / in: Lelkiség és irodalom : tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére / szerk. Bajáki Rita [et al.] Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2017, 187-192
Mányoki János (1956–): Gyűjteményeink és kincseik, / Mányoki János. In: Bivio 2018 / [szerk. Mányoki János, Pintér Gábor]. – Budapest : Evangélikus Országos Gyűjtemény, 2018, 5–19.