eogy1

Kiadványok

Kertész Botond (szerk.): Kossuth és az egyházak, Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 1.
H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének, Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 2.
Zászkaliczky Zsuzsanna (szerk.): "Együtt az ország népével": evangélikusok 1956-ban , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 3.
Kertész Botond (szerk., sajtó alá r.): Székács József püspök visszaemlékezései , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 4.
Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa (szerk.): Útmutató az egyházközségi gyűjtemények kezeléséhez , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 5.
Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban : Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki szolgálata, 1945-1958. I. , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 6.