Kiadványok

EVANGÉLIKUS GYŰJTEMÉNYI KIADVÁNYOK. 1 – 6. (szerk. H. Hubert Gabriella)
 1. Kertész Botond (szerk.): Kossuth és az egyházak, Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 1.
 2. H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének, Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 2.
 3. Zászkaliczky Zsuzsanna (szerk.): "Együtt az ország népével": evangélikusok 1956-ban , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 3.
 4. Kertész Botond (szerk., sajtó alá r.): Székács József püspök visszaemlékezései , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 4.
 5. Magyarországi Evangélikus Egyház Gyűjteményi Tanácsa (szerk.): Útmutató az egyházközségi gyűjtemények kezeléséhez , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 5.
 6. Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban : Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki szolgálata, 1945-1958. I. , Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok 6.
EVANGÉLIKUS GYŰJTEMÉNYI KIADVÁNYOK. Új sorozat (szerk. Kertész Botond)
A-sorozat
 1. Harmati Béla László: Szószékoltárok Magyarországon, Bp. 2019.
B-sorozat
 1. Zászkaliczky Zsuzsanna (szerk.): Cantio optima : emlékkönyv Hubert Gabriellának,
 2. Vaderna, Gábor és Fórizs, Gergely és Kertész, Botond: Egyház - irodalom - tudomány : Kis János (1770–1846) , Bp. 2021.
C-sorozat
 1. Papp Júlia: „Pulszky Ferencz ajándoka”, Kiállításvezető. Bp. 2020.
 2. Zászkaliczky Zsuzsanna (szerk.): Az úrvacsora kortárs szemmel. ,
 3. Zászkaliczky Zsuzsanna (szerk.): A mi Sándorunk. Petőfi az evangélikus oktatás útvesztőiben. Kiállítási katalógus. ,
Sorozaton kívüli