fejlec2

Küldetésnyilatkozat

AZ EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS GYŰJTEMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA

 

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény feladata,

hogy a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető leghatékonyabb módon őrizze, dokumentálja, feltárja és bemutassa a Kárpát-medence ágostai hitvallású evangélikus magyar, német, szlovák és vend ajkú lakosságának szerepét a magyar kultúrában és az evangélium terjesztésében,

hogy felmutassa és tudatosítsa: a magyarországi evangélikusság értékei az európai kulturális örökség része,

hogy a maga eszközeivel támogassa a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyházat oktató, hitéleti tevékenységében és ökumenikus kapcsolataiban,

hogy felhasználóbarát szolgáltatásaival, az esélyegyenlőség kívánalmait szem előtt tartva biztosítsa a hozzáférést dokumentumainak gyűjteményéhez és a külső információforrásokhoz,

hogy segítse a kulturális örökség és az emberi méltóság védelmét,

hogy kulturális programjain keresztül is hitet tegyen az élő evangéliumról.

 

Mercurius Veridicus