fejlec10

Felhívás teológiai örökségünk megmentésére

  „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül…” (Zsid 12,1)

 

Kedves Testvérek!

A szóban hirdetett evangélium az evangélikus istentisztelet szíve, az evangélikus teológia legértékesebb szellemi terméke és az evangélikus vallási kultúra pontos lenyomata, ugyanakkor történeti örökségünk legtörékenyebb, legveszendőbb emléke is. A régmúlt igehirdetéseinek túlnyomó része ezért semmilyen formában nem férhető már hozzá, de a közelmúlt kincsestára még megmenthető.

A 2018–2024-es időszakra meghirdetett felügyelői program ezért hívott fel a 20. századi magyarországi evangélikus prédikációs hagyaték feltárására, megőrzésére és – lehetőség szerint – hozzáférhetővé tételére. Ezt a kezdeményezést az Evangélikus Hittudományi Egyetem és az Evangélikus Országos Gyűjtemény karolta fel és készített közös tervet a gyakorlati megvalósításra. A mostantól Igehirdetés-felhő nevet viselő projekt a 20. századi magyarországi evangélikus igehirdetések írott és hangzó emlékeit igyekszik összegyűjteni és tartalmi szempontból is feldolgozni. Az elnevezés egyszerre utal az elektronikus adattárolás mikéntjére és az apostol szavaira.

Természetesen teljes prédikációs életművekre gondolunk, vagyis mindazon lelkész testvérekére, akiknek aktív igehirdetői munkássága teljesen, vagy nagyobb részt a 20. század évtizedeire esett. Első lépésként adatbekérő űrlap segítségével próbáljuk felmérni a kéziratos/ gépiratos életműveket, hagyatékokat és a fennmaradt hangfelvételeket, de fontosnak tartjuk a nyomtatásban esetleg már megjelent igehirdetések számbavételét is. Később kerül sor a két fent említett intézmény együttműködésében az anyag rendszerezésére, digitalizálására és a nyilvánosan lekérdezhető adatbázis felépítésére.

Az adatbekérő űrlap a következő helyről tölthető le:

https://eogy.lutheran.hu/

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény a következő címeken várja a kitöltött űrlapokat:

Google-űrlapon: IGEHIRDETÉS-FELHŐ - ADATBEKÉRŐ ŰRLAP

vagy

az igehirdetes [at] lutheran.hu e-mail címen

vagy postai úton:

Evangélikus Országos Gyűjtemény, 1085 Budapest Üllői út 24.

Kérünk mindenkit, aki szívén viseli ezt a kezdeményezést, hívja fel rá a figyelmet, ahol csak tudja, terjessze az űrlapot családi körben és mindenütt, ahol feltételezhetően lappanganak értékes igehirdetési dokumentumok, akár vázlatos formában is. Az űrlap kitöltése egyelőre csak információt szolgáltat, a hagyaték tulajdonosai és a szerzői jogok örökösei később nyilatkozhatnak arról, hogy elhelyezik-e az anyagot letétként vagy örökben az Evangélikus Országos Gyűjtemény – Evangélikus Országos Levéltárban, és hozzájárulnak-e digitalizálásához vagy közzétételéhez.

Az Igehirdetés-felhő közösségi program, sokak erőfeszítésével valósul meg, és szüksége van a legszélesebben értett evangélikusság összefogására. Már a feladat első fázisa, a felmérés is olyan feladat, amely meghaladja a pusztán intézményes lehetőségeket. Ezért kérjük mindenki segítségét, hálásak vagyunk a javaslatokért, és örülünk a közös munkának „mi, akiket a tanúknak ilyen felhője övez”.

Erős vár a mi Istenünk!

2019. reformáció havában

Prőhle Gergely                                   Csepregi Zoltán           Hubert Gabriella

országos felügyelő, MEE                    rektor, EHE                  igazgató, EOGY

 

    

Kedves Testvérek!

 

A felhívásunkra beérkező anyagokról folyamatosan frissülő összefoglaló táblázatunkat a „Táblázat” névre kattintva tekinthetik meg.

.