eogy2

A hónap könyve - 2020. január

Oltalom a zivatarban II. A Pesti Evangélikus Egyház a 20. században

 

Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség [közread]

 

  • Budapest 2019
  • Szerk: Zászkaliczky Péter
  • Szerzők: Finta Gergely, Krähling János, Sólyom Jenő, Zászkaliczky Péter
  • 474 p.
  • Tárgyszavak: Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerület Pesti Egyházmegye — Deák Téri Gyülekezet — evangélikus egyház — egyháztörténet — gyülekezettörténet — 20. század

 

A közel ötszáz oldalas, impozáns méretű kötet tartalmát nagyobb részben a szerkesztő írta. A pesti evangélikus vallásoktatás rövid áttekintése H. Gaudy László kéziratán alapul, a rövid történeti statisztika Sólyom Jenő, a Deák téri templom orgonáinak története Finta Gergely munkája, míg a templom felszentelés utáni építészeti korszakait Krähling János dolgozta fel.

A kötet tartalma csak részben felel meg az alcímnek: a tárgyalt időszak (nagyjából) 1901-től 1956-ig terjed. E megjegyzés érdemben mégsem csökkenti a kötet értékét, s jóleső örömmel lehet nyugtázni, hogy egy kiemelkedő kezdeményezésnek immár a második része válhatott méltó módon valósággá. Sikerült olyan könyvet alkotni, amelyet mind a történészek, mind a gyülekezet múltja iránt érdeklődő híveink alapként vehetnek; pedig egy hasonló témájú műnek nem csak a megírása, de már a megszerkesztése is komoly feladat. A könyv azonban példa lehet arra, hogy a gyülekezet, az egyház iránti jól érzékelhető szeretet mennyire egyensúlyban tud maradni a szakmai követelményekkel. Apróbb tévesztések, pontatlanságok éppen előfordulhatnak (mint pl. az a megjegyzés, hogy a tisztviselő telepi templom a Kádár-koszakban raktár volt: a korszak nagyobb részében még templomként működött), de az alapmű-jelleget nem halványítják el.

A kötet gyülekezetközeli, gyülekezetbarát látásmódja, s a fontosabb egyházi közszereplők pályájának, működésének felvázolása természetesen nem változtathat azon, hogy döntően intézménytörténetről van szó: a pesti evangélikusság szociológiai föltérképezését, szellemi-kulturális jelenlétét a kötet ugyan érinti, de – témájából, jellegéből fakadóan – ennél tovább nem mehet. Vállalt célkitűzését azonban nagy munkával és igényes módon teljesítette, s így nem csupán a pesti evangélikusság, de az egész főváros számára maradandó értéket képez.         

oltalom