eogy1

A hónap könyve

A hónap könyve - 2020. március

Szószékoltárok Magyarországon

Harmati Béla László

 

Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok

 

  • Budapest 2020
  • 268 p.
  • Tárgyszavak: evangélikus egyház — templom —egyháztörténet — protestantizmus — művészettörténet—Magyarország

 

A szószékoltár az egyetemes protestantizmusnak és a magyar kultúrának egy különleges kincse, amely erősen kötődik az evangélikus egyházhoz. E sajátos liturgikus berendezés kialakításában a lutheri teológia alapelvei tükröződnek: az ige(hirdetés) és az úrvacsora egységként kezelt központi szerepe és helye. Ha mindehhez hozzágondoljuk az úrvacsora helyéhez, az oltárhoz sok esetben hozzáigazított keresztelőkút elhelyezését, akkor tulajdonképpen az evangélikus liturgia szentségi helyeit láthatjuk meg a maguk teljességében.

A most elkészült munka jelentősége és kiemelkedő értéke több szempontból is úttörő jellegű. Elsőként említendő az a tény, hogy mindezidáig átfogó kutatás a téma magyarországi vonatkozásairól nem készült. A kutatás sokféle megközelítést felmutató módszertana szempontjából kiemelendő a gondosan végzett levéltári kutatás és a nagy kitartást igénylő, hosszú időt felölelő helyszíni munka, a felmérés és dokumentálás, amely a munka hitelességének alapja. Fontos megemlíteni, hogy olyan témákat és megközelítéseket vet fel, amely mindezidáig hiányzott a magyar művészettörténet-írásból: például a szószékoltár vonatkozásában a megrendelés - a megrendelő és a művészek, mesterek, iparosok - speciális evangélikus szempontú összefoglalása. A kötet jelentős újdonsága, hogy áttekintést ad a teljesség igényével a mai Magyarország szószékoltárairól, felvázolva egy új és megalapozott tipológiai rendszert, amely mind európai kontextusban, mind pedig a Kárpát-medence hasonló típusú berendezéseivel koherens rendszert alkot. A tipológia új megközelítést, új értelmezéseket hozhat a magyarországi barokk és 19. századi oltárművészet kutatásában. A típusok lehetőség szerinti teljes bemutatása a hazai evangélikus templomok örökségének megismerése és megóvása szempontjából fontosak, amelyben a szószékoltárok műemlékvédelme központi helyet foglal el. A kötet a ma Magyarországon még fellelhető 187 darab szószékoltár közül 57-t igényesen lefotózva, be is mutat a kötetben.

szoszekoltarok